หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระ บุคลากร ปฏิทินกิจกรรม ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
 
   
อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่ ...
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารธุรการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารบริการ
กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ม.1
ระดับชั้น ม.2
ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.4
ระดับชั้น ม.5
ระดับชั้น ม.6
ครูอนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร
ครูสุวัฒน์ เกิดปราชญ์
ครูระพีพัฒน์ สอนพูด
ครูเฉลิมวุฒิ หอมจิต
ครูธนพล สาระไทย
ครูเอกวัชร ทองศรี
ครูวิลาสิณี คิ้วสุวรรณ
ครูสุกัณยา สอนพูด
ครูกรรณิการ์ อสิพงษ์
ครูรักชนก สิงห์คำ
ลั๊นลากับอาเซี่ยน
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฟอร์มรายงานนักเรียนกลุ่มเสี่ยง