หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ชี้แจง ปัญหาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 578
ศุกร์์ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ชี้แจง ปัญหาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์
1. ระบบไม่ได้ล่ม แต่ระบบทำงานตามลำดับ request ของนักเรียน จนบางครั้งระบบจะตัด request ของนักเรียนที่มาทีหลังทิ้งไป
   เพื่อให้ระบบทำงานต่อได้
2. ระบบตัด request ของนักเรียนที่มาทีหลังทิ้งไป เพราะมีนักเรียนเข้าระบบพร้อมกันเป็นจำนวนมากแล้วใช้เวลาอยู่ในระบบเกินเวลา
3. ฐานข้อมูลของระบบรับภาระงานที่หนักเกินความสามารถ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่อง Server จึงปิดตัวเองลง
4. ไม่มีการ Reset ระบบ เป็นเพียงการ Restart ระบบ ดังนั้นการลงทะเบียนของนักเรียนที่ลงทะเบียนไว้แล้วยังคงอยู่
*การแก้ปัญหา เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนในระบบดำเนินการต่อได้ จึงกำหนดวันเวลาการเข้าใช้ระบบ ดังนี้
วันที่ 27 - 28 เม.ย. 62 นักเรียนระดับชั้น ม.6 ลงทะเบียนเรียน เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 27 เม.ย. ถึง 00.00 น. ของวันที่ 28 เม.ย. 62
วันที่ 29 - 30 เม.ย. 62 นักเรียนระดับชั้น ม.5 ลงทะเบียนเรียน เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 29 เม.ย. ถึง 00.00 น. ของวันที่ 30 เม.ย. 62
วันที่  1 -  2  พ.ค. 62 นักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงทะเบียนเรียน เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 1  พ.ค. ถึง 00.00 น. ของวันที่ 2  พ.ค. 62
วันที่  3 -  4  พ.ค. 62 นักเรียนระดับชั้น ม.3 ลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 3  พ.ค. ถึง 00.00 น. ของวันที่ 4  พ.ค. 62
วันที่  5 -  6  พ.ค. 62 นักเรียนระดับชั้น ม.2 ลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 5  พ.ค. ถึง 00.00 น. ของวันที่ 6  พ.ค. 62
วันที่  7 -  8  พ.ค. 62 นักเรียนระดับชั้น ม.1 ลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เริ่มเวลา 05.00 น. ของวันที่ 7  พ.ค. ถึง 00.00 น. ของวันที่ 8  พ.ค. 62
*ทั้งนี้ขอความร่วมมือนักเรียน เข้าระบบกำหนดวันเวลา เพื่อลด transaction ของระบบ