หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ภาพกิจกรรม การประชุมมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น สพม 28 ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 840
ศุกร์์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ภาพกิจกรรม "การประชุมมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น"
สหวิทยาเขต ขุขันธ์ และ สหวิทยาเขต ปรางค์กู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนขุขันธ์