หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประชุมมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โดย : admin
อ่าน : 516
ศุกร์์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ผอ.เขต สพม. 28 มอบนโยบาย 2 สหวิทยาเขต ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนขุขันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 โีรงเรียนขุขันธ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดย นายภัทธศาสตร์ มาสกุล ผอ.สพม.เขต 28 เดินทางมาเป็นประธานมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะครู บุคลากรโรงเรียนในสหวิทยาเขตปรางค์กู่ และสหวิทยาเขตขุขันธ์ ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ บุญสร้อย ผอ.รร.ขุขันธ์ กล่าวต้อนรับคณะและได้รับฟังข้อมูลจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษจำกัด โดยนายทวีศักดิ์ สังวัง ประธานสหกรณ์ฯและทีมงานในช่วงท้ายการอบรม