หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประมวลภาพกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ 2562
โดย : admin
อ่าน : 1731
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

          เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

โรงเรียนขุขันธ์ ได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ขึ้น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

สามารถชมภาพกิจกรรมต่างๆได้ที่นี่