ลงทะเบียนเพื่อฝากสื่อได้ที่นี่

นอกจากนี้ ท่านที่สนใจ ยังสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ แม่แบบ สำหรับจัดทำ CAI ได้ที่นี่ครับ

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามกลุ่มสาระ
รายชื่อสื่อ ทั้งหมด
รหัสสื่อ รายวิชา ชื่อสื่อ เจ้าของ
1 ง30203 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม สังเวียน ไสว
2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน All about me. สุนิษา แก้วเล็ก
3 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 ไฟฟ้าสถิต นายบุญเรือง เสนาะศัพย์
4 ว31109ชีววิทยาพื้นฐาน cell and cell theory วีระพล ภาระเวช
5 คณิตศาสตร์ วงกลม วรรณิภา อุตมะ
6 การขยายพันธุ์พืช การเพาะเมล็ด อนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร
7 ค33203 สถิติ1 เฉลิมวุฒิ หอมจิต
8 คอมพิวเตอร์กราฟิก เอกสารประกอบเรียน สุกัณยา สอนพูด
9 ว31109ชีววิทยาพื้นฐาน cell and cell theory วีระพล ภาระเวช
10 ประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ อำพร แพงวิเศษ
11 ภาษาไทย พินิจวรรณกรรม rewut asipong
12 คอมพิวเตอร์กราฟิก บทเรียนบนเครือข่าย สุกัณยา สอนพูด
13 สารและสมบัติของสาร สารและสมบัติของสาร นางจุฑารัตน์ เสนาะศัพย์
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ IT-M2 Mr.Praphanphong Khamsri
15 ออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น Desing by Computer-M2 Mr.Praphanphong Khamsri
16 ภาษาญี่ปุ่น ??? นางสาวอัมพร ทรงบรรพต
17 คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางพัชรี หอมจิต
18 ศิลปะ art M4 มนต์ชัย ใสกระจ่าง
19 การเขียนเว็บไซต์ การอัพโหลดไฟล์ Rapeepat Sornpood
20 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 6 เลขนัยสำคัญ ปทุมพร พลศักดิ์
Records 1 to 20 of 86