ประกาศ
ด่วน เนื่องจาก โปรแกรมการลงทะเบียน เลือกชุมนุมออนไลน์ ปิดรับ ลงทะเบียน ใน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. สำหรับนักเรียนที่เลือกชุมนุมผ่านระบบ ไม่ทัน ให้ตรวจสอบ รายชื่อ และจำนวนสมาชิกของแต่ละชุมนุม โดยคลิกที่นี่ แล้ว ติดต่อขอเข้าชุมนุม กับครูที่ปรึกษา ชุมนุมโดยตรง