การใช้งาน
ด่วน เนื่องจาก โปรแกรมการลงทะเบียน เลือกชุมนุมออนไลน์ มีการแก้ไข เงื่อนไขการรับสมัครนักเรียน ส่งผลให้มีการลงทะเบียนผิดพลาด ดังนั้น รบกวนนักเรียน ตรวจสอบ รายชื่อและชุมนุมที่เลือกอีกครั้ง ใน วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดรับ ลงทะเบียน ใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น. สำหรับการเลือกกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน โรงเรียนขุขันธ์ มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
  การเข้าสู่ระบบ
 1. นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต
 2. นักเรียน เปิดเว็บไซต์ http://www.khukhan.ac.th/clubs60/
 3. เลือกเมนู เข้าสู่ระบ(นักเรียน)
 4. ป้อน รหัสผู้ใช้(รหัสประจำตัวนักเรียน)
 5. ป้อนรหัสผ่าน(รหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน)
 6. ป้อนรหัสยืนยันตามภาพที่ปรากฎ
 7. คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 8. เมื่อเข้าระบบได้ในครั้งแรก ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน ใหม่ เพื่อความปลอดภัย
  การเลือก กิจกรรม ชุมนุม
 1. คลิกที่ เมนู เลือกชุมนุม
 2. เลื่อนแถบ หรือ ค้นหา ชุมนุม ที่นักเรียนสนใจ
 3. เมื่อพบ ชุมนุมที่มีความสนใจแล้ว คลิกที่ ปุ่ม สมัคร
 4. ระบบจะตรวจสอบ จำนวนสมาชิก หาเต็มก่อนที่นักเรียนจะกดปุ่ม สมัคร ระบบจะปฏิเสธ การสมัคร ซึ่งนักเรียนจะต้องเลือกกิจกรรมชุมนุมอื่น
 5. กรณีที่นักเรียน ไม่พบกิจกรรมชุมนุมที่สนใจ ให้นักเรียน คลิกที่เมนู หน้าแรก เพื่อ แสดงรายชื่อครูที่ยังไม่ได้เป็นที่ปรึกษาชุมนุม จากนั้นให้นักเรียน ติดต่อคุณครู เพื่อเชิญเป็นที่ปรึกษาชุมนุม