โรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 โทร 045 671249