ภาพกิจกรรม

การมารายงานตัวและติดต่อรับเสื้อ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดง

บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชี 020258002003

ชื่อบัญชี วิ่งการกุศล 69 ปี ศรีขุขันธ์ 2019

ธนาคาร ออมสิน สาขาขุขันธ์

เมื่อผู้สมัคร บันทึกข้อมูลส่วนตัวแล้ว ให้ทำการชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020258002003 ชื่อบัญชี "วิ่งการกุศล 69 ปี ศรีขุขันธ์ 2019" และส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่นี่

วัตถุประสงค์

    	
 ในวาระครบ 69 ปี 
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอแห่งแรกของจังหวัดศรีสะเกษ
" 69 ปี ศรีขุขันธ์ ตุ้มโฮม ฮักแพง ขาวแดงสัมพันธ์"

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
"ปรุงงาม ปลุกคุณค่า ห่อหอมศรัทธา ปรับโฉมหน้าถิ่นขาว-แดง"
ณ โรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 26-27 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2562
****************************************************************
ด้วยปี 2561 เป็นปีมงคลของโรงเรียนขุขันธ์ที่มีอายุครบ 69 ปี โรงเรียนขุขันธ์ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนขุขันธ์ 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนขุขันธ์ และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขุขันธ์ 
จึงจัดให้มีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเตรียมโรงเรียนขุขันธ์ให้มีความพร้อมสู่ยุคการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 
ภายใต้แนวคิด"โรงเรียนจำเป็น ผู้คนร่วมสร้าง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างอาคารขุขันธ์ 69 ปี 
สร้างถนนลาดยางภายในโรงเรียน อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และปรับภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ 4.0 
อันจะเป็นการต่อยอดศักยภาพอันแข็งแกร่งของโรงเรียนขุขันธ์ให้เป็นสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 
เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผลผลิตทางการศึกษา เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สามารถดำรงชีพได้อย่างภาคภูมิ
และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองขุขันธ์และประเทศชาติสืบต่อไป
โรงเรียนจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาตามกำลังศรัทธา 
ในการนี้ โรงเรียนขออนุโมทนาในการบุญกุศลที่ทุกท่านมุ่งมาดตั้งใจ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติถึงพร้อมทุกประการ เทอญ

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
08.00 น. ตั้งขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี
09.00 น. ตั้งกองผ้าป่า ณ อาคารโดมกีฬาสามัคคี
10.00 น. กีฬาประเพณีสัมพันธ์ลูกขาว-แดง
18.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
19.00 น. สังสรรค์สมโภชองค์ผ้าป่าและชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม "ขุขันธ์วันวาร-
วันนี้-วันรุ่ง"
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร
09.39 น. พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
        *****

วัตถุประสงค์ วิ่งมินิมาราธอน

เพื่อร่วมสมทบทุน "สร้างอาคาร 69ปี ศรีขุขันธ์"


กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒

๐๔.๐๐ น. - ๐๕.๐๐ น. รายงานตัววิ่งมินิมาราธอน ณ โรงเรียนขุขันธ์

๐๕.๒๙ น. ปล่อยตัววิ่งมินิมาราธอน

แผนที่

แผนผัง

ติดต่อเรา

โรงเรียนขุขันธ์

โทรศัพท์: 045 67 1249

Email: admin@khukhan.ac.th


ผู้ประสานงาน

คุณครูนำพล จุมพิต

เบอร์โทร 0849842278