แจ้งชำระเงิน

บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชี 020258002003

ชื่อบัญชี วิ่งการกุศล 69 ปี ศรีขุขันธ์ 2019

ธนาคาร ออมสิน สาขาขุขันธ์

เมื่อผู้สมัคร บันทึกข้อมูลส่วนตัวแล้ว ให้ทำการชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020258002003 ชื่อบัญชี "วิ่งการกุศล 69 ปี ศรีขุขันธ์ 2019" และส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่นี่