ลงทะเบียน


คำเตือน

โปรดป้อนข้อมูล และตรวจสอบโดยละเอียดก่อนบันทึกข้อมูล เพื่อความสะดวกในการรับเสื้อและจัดส่ง

ในกรณีผู้สมัคร บันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกที่นี่

(พิมพ์ฉพาะตัวเลขไม่ต้องใส่เว้นวรรคหรือเครื่องหมายพิเศษ)
(ป้อนชื่อ นามสกุล ตามบัตรประจำตัวประชาชน)
(ป้อนเฉพาะตัวเลข ไม่มีเว้นวรรค หรือเครื่องหมายพิเศษ)

บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชี 020258002003

ชื่อบัญชี วิ่งการกุศล 69 ปี ศรีขุขันธ์ 2019

ธนาคาร ออมสิน สาขาขุขันธ์

เมื่อผู้สมัคร บันทึกข้อมูลส่วนตัวแล้ว ให้ทำการชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020258002003 ชื่อบัญชี "วิ่งการกุศล 69 ปี ศรีขุขันธ์ 2019" และส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่นี่