ชื่อ - นามสกุล :นายระพีพัฒน์ สอนผู้
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานฯ